Welsh Government

Dewch i gael eich ysbrydoli i lwyddo’n fyd-eang

whiskey-315178_960_720.jpg

Mae 20Twenty Business Growth yn cynnig cyfle prin i gael gwybod o lygad y ffynnon sut alwch chi droi eich busnes bach neu ganolig yn frand byd-eang.

Bydd siaradwyr gwadd o gwmni Wisgi Penderyn yn annerch y gynulleidfa yng Ngwesty Holt Lodge, Wrecsam ddydd Mawrth Mehefin 26 o 5-7pm, ac yn trafod ffyrdd y gallwch chi arwain eich busnes at lwyddiant ar lwyfan byd-eang. Bydd cyfle i gael tamaid i'w fwyta a sgwrsio gyda phobl o fusnesau eraill hefyd.

Bydd Stephen Davies, prif weithredwr Wisgi Penderyn, yn siarad ar sail ei brofiad ei hun o ddatblygu busnes bach yn frand adnabyddus, ac yn amlygu mor bwysig yw arweinyddiaeth gref o fewn y busnes.

 

Cefnogi'r Cais

 

Mae’r cwmni Cymreig hwn yn cynhyrchu amrywiaeth o wirodydd gan gynnwys wisgi, jin a liqueurs, ac erbyn heddiw mae hefyd yn cynnig teithiau tywys o amgylch y ddistyllfa sydd wedi datblygu’n aruthrol ers dechrau cynhyrchu yn ôl yn 2004.

Hwn oedd y cwmni cyntaf ers dros ganrif i ddistyllu wisgi yng Nghymru, ac er ôl ennill ei blwyf yn y farchnad mae’n ffynnu ar raddfa fyd-eang bellach.

Mae busnesau yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam yn medru elwa ar raglen 20Twenty a byddai’n werth chweil ichi ddod draw i fwynhau noswaith llawn hwyl a gwybodaeth ddefnyddiol.

Cadwch eich lle drwy glicio yma.

Cefnogi'r Cais

Share this page


Print this page