Welsh Government

Trafod y Fargen Dwf mewn digwyddiad blaenllaw

conference-2705706_960_720.jpg

Mae un o ddigwyddiadau blaenllaw gogledd Cymru yn dychwelyd y mis hwn sef Wythnos Fusnes Gwynedd sy’n hyrwyddo sefydliadau bach a mawr yn y rhanbarth.

Cynhelir yr wythnos fusnes rhwng 21 a 25 Mai a bydd busnesau lleol yn cael eu harddangos a’u hyrwyddo tra bo pobl fusnes o bob rhan o’r sir yn cael cyfle i rwydweithio.

Mae’n dechrau ddydd Llun gyda’r digwyddiad Lansio Brecwast Busnes ym Mangor a'r pwnc trafod fydd Bargen Dwf Gogledd Cymru. Y prif siaradwr fydd Iwan Trevor Jones o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru sy’n aelod o’r Bwrdd Uchelgais Economaidd ac yn Gyfarwyddwr Corfforaethol gyda Chyngor Gwynedd.

Cynhelir digwyddiadau trwy gydol yr wythnos a gallwch ymweld â gweithdai a gwella’ch cyfryngau cymdeithasol a’ch sgiliau marchnata cyn mynychu’r prif ddigwyddiad ar nos Iau 24 Mai, pan gynhelir Cinio Mawreddog yn y Ganolfan Reoli ym Mangor. Yn y digwyddiad hwn bydd mawrion byd busnes y sir yn dod at ei gilydd i ddathlu blwyddyn lwyddiannus arall.

 

Chwilio am eiddo 

 

Yn y Swper Mawreddog bydd gwobr ‘Person Busnes y Flwyddyn Gwynedd’ yn cael ei chyflwyno a bydd nifer o enillwyr posibl o bob cwr o’r rhanbarth yn bresennol. Yn y cyfamser bydd Entrepreneur Ifanc yn cael ei wobrwyo hefyd.

Bydd Cyngor Gwynedd hefyd yn cydnabod llwyddiant cwmnïau lleol sydd wedi cyfrannu'n bositif at economi Gwynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Gwynedd:

“Mae Wythnos Fusnes Gwynedd wedi datblygu i fod yn ddigwyddiad pwysig i gwmnïau ledled y sir. Fel rhan o’r wythnos, cynhelir digwyddiadau ym mhob rhan o’r sir a fydd yn gyfle i ddathlu cyflawniadau cymuned fusnes Gwynedd yn ogystal â chyfle i gydweithio a hyrwyddo entrepreneuriaeth.

“Trwy gydol yr wythnos, cynhelir digwyddiadau a gweithdai a fydd yn arddangos gwaith arloesol sy’n cael ei gyflawni gan gwmnïau o Wynedd. Rydym yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn materion busnes, entrepreneuriaeth a chyflwr yr economi leol i ymuno â ni ar gyfer y digwyddiadau hyn.”

Am fwy o wybodaeth am yr wythnos fusnes a sut i gymryd rhan, cliciwch yma.

Chwilio am eiddo

Share this page


Print this page