Welsh Government

6 awgrym hawdd ar gyfer sefydlu’ch hun ar rwydwaith fwya’r byd

facebook-76536_960_720.png

Ers iddo gael ei greu yn 2004, mae Facebook wedi datblygu i fod y rhwydwaith cymdeithasol mwyaf erioed gyda biliwn a mwy o bobl yn defnyddio’r wefan.

Gyda chymaint o bobl mewn un lle, mae busnesau bach a mawr wedi brysio i'r llwyfan i roi hwb i'w proffil a'u codi'n uwch ar yr ysgol.

Dyma dipyn o awgrymiadau ynghylch sut i sefydlu’ch hun, eich cyfeirio i’r llefydd iawn a’r hyn y bydd angen i chi ei wneud er mwyn rhoi eich hun a’ch busnes ar y lefel nesaf o ran presenoldeb ar-lein.

 

1 – Cofrestru!

Y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wneud yw cofrestru. Os oes gennych broffil Facebook yn barod, rydych hanner ffordd yno. Os nad oes gennych broffil, mae cael un yn hawdd a syml. Mewn dau funud gallwch fod wedi cofrestru a bod yn rhan o'r rhwydwaith mwyaf a welodd y byd erioed.  

Y peth nesaf sydd angen i chi ei wneud yw cael tudalen ar gyfer eich busnes. Dyma gam hawdd a chyflym y gallwch ei wneud, ac unwaith eto, eiliadau mae’n gymryd. Unwaith byddwch wedi sefydlu eich tudalennau personol a busnes, mae’r posibiliadau’n ddi-ddiwedd.

 

2-–Cael pobl i’ch hoffi

Unwaith y byddwch wedi sefydlu eich tudalen, bydd angen i chi ledu’r gair a chael gymaint â phosibl o bobl i’w hoffi. Po fwyaf o bobl wnaiff ei hoffi, po fwyaf o bobl fydd yn gweld eich tudalen.

Mae Facebook yn fersiwn modern o lafar gwald, lle gall pobl bostio am eich busnes, ei dagio mewn gwahanol bost a chynnwys dolen i'ch tudalen mewn negeseuon. Er enghraifft os ydych yn rhedeg busnes plymio ac mae rhywun yn rhoi ‘statws’ am beipen wedi byrstio, gall rhywun roi sylwadau a thagio eich busnes yn y sylw. Gall pobl glicio ar eich tudalen ac mae eich holl wybodaeth ar gael yno, yn barod iddyn nhw gysylltu gyda chi.

Gyda Facebook, bod yn brysur yw'r gorau! Medrwch gael pobl i’ch hoffi mewn gwahanol ffyrdd, gallwch ddechrau yn syml trwy wahodd eich rhestr ffrindiau cyfan i hoffi eich tudalen, dechreuwch yn agos at adref bob amser. Gallwch ddilyn hyn trwy dalu nawdd i ymddangos ar linellau amser pobl o ardal benodol a nifer benodol o bobl, wedi’u teilwrio i’r hyn yw eich cynulleidfa darged, byddant yn gweld eich tudalen ac yn ei hoffi.

 

3- Buddsoddi

Byddwch yn ddoeth gyda’ch arian ar gyfer marchnata a buddsoddwch rywfaint ohono yn y cyfryngau cymdeithasol, yn arbennig Facebook. Trwy dalu i ‘hybu’ post, gallwch ddewis math penodol o berson yr ydych am iddynt weld eich post (h.y. eich cynulleidfa darged). Trwy wneud hyn, mae eich post yn ymddangos fel ‘hysbyseb noddedig’ ar linell amser rhywun. Er enghraifft, rydych yn gigydd lleol yn Wrecsam ac felly rydych am dargedu pobl dros 30 oed o Wrecsam sydd wedi hoffi tudalennau busnesau lleol eraill. Dyma’r math o bobl sy’n prynu’n lleol, ac os ânt ymlaen i ‘hoffi’ eich tudalen, fe allent yn fuan iawn fod yn cerdded trwy eich drws. Mae posibl i chi gyrraedd cannoedd ar filoedd o gwsmeriaid yn amodol ar faint a wariwch – mae’n erfyn defnyddiol.

 

4- Gwnewch bethau’n swyddogol!

Fel busnes, mae’n bwysig eich bod yn gallu rhoi tawelwch meddwl i bobl a sicrhau y gellir lleddfu unrhyw amheuon a all godi ymhlith cwsmeriaid yn y G21. Gellir gwneud hyn trwy ddilysu eich cyfrif ar Facebook, sy’n dweud wrth gwsmeriaid eich bod yn fusnes cyfreithlon ac y gellir eich trystio. Ychydig funudau mae hyn yn gymryd ac mae’n hawdd i’w wneud, edrychwch yn eich gosodiadau a dilynwch y canllaw hawdd.

 

5- Wrth ei flas mae profi pwdin

Rŵan gan eich bod mwy neu lai yn barod, bydd angen i chi bostio cynnwys o ansawdd gyda'ch cynulleidfa darged. Does dim pwynt buddsoddi amser ac ymdrech mewn cael llawer o ddilynwyr ac yna gadael eich hun i lawr gyda chynnwys gwael.

Trwy ddiweddaru dilynwyr yn rheolaidd ar eich cynigion a digwyddiadau, byddwch yn addysgiadol hefyd. Efallai eich bod yn hen fusnes teuluol, ond does gan rai o’ch dilynwyr ddim syniad am hanes y cwmni, postiwch hen luniau o’ch eiddo, efallai mai chi yw'r bedwaredd genedl i redeg y busnes? Edrychwch ar eich demograffeg, mae masnachwyr annibynnol lleol yn tueddu i fod â chwsmeriaid sydd â diddordeb mewn hanes lleol ac am y diwydiant.

Mae busnesau mawr newydd angen asesu eu cynulleidfa a chymhwyso’u hallbwn yn briodol, meddyliwch am y math o ddelwedd rydych am i’ch busnes ei gyfleu.

 

6- Ewch amdani!

Un o’r mathau mwyaf poblogaidd o grwpiau ar Facebook yw rhai prynu a gwerthu sydd yn niferus ym mhob twll a chornel o'r wlad. Maent yn cynnwys miloedd o bobl mewn un grŵp sy’n cael eu hysbysu bob tro mae rhywun yn postio yn y grŵp. Maent mor boblogaidd, yn 2017 ychwanegodd Facebook yr adran hon i ganol eu gwefan. Trwy bostio ynddyn nhw’n briodol neu ateb post pobl pan fo rhywun yn gofyn am wybodaeth ynghylch rhywbeth rydych yn ei ddarparu, rydych yn dethol cwsmeriaid newydd, yn llythrennol trwy glicio botwm.

Share this page


Print this page