Welsh Government

Mynd yn rhyngwladol: defnyddiwch yr arf hwn i gyrraedd cwsmeriaid tramor

go global: use this tool to get overseas customers

Os ydych yn fusnes o fewn y DU sydd â diddordeb mewn marchnadoedd tramor, mae angen i chi fynd i weld yr safle masnach ar-lein hwn.

(Ac os nad oes gennych ddiddordeb... wel... falle y dylech ddangos diddordeb?)

Wedi ei lansio’n ddiweddar gan yr Adran Masnach Ryngwladol, mae GREAT.gov.uk yn arf sydd am ddim ac a ddyluniwyd i gynorthwyo busnesau'r DU i ymgysylltu gyda phrynwyr posib o dramor.

Mae’r llywodraeth yn awyddus i annog cwmnïau’r DU i allforio, ac yn gobeithio y bydd y llwyfan newydd o gymorth iddynt gael mynediad at werth miliynau o bunnoedd o fasnach dramor.

Felly beth mae'r llwyfan yn ei wneud?

 

Darganfod y safle marchnad cywir

Gall y safle eich cynorthwyo i glustnodi marchnadoedd ar-lein mawr mewn gwledydd eraill, a darganfod os ydynt yn lle da i geisio gwerthu'ch cynnyrch.

Yn aml bydd costau i fasnachu ar y safleoedd hyn, ond gallwch gymryd mantais o gyfraddau arbennig sydd wedi eu negodi gan lywodraeth y DU a darparwyr penodol – gan ei gwneud yn rhatach i chi eu defnyddio.

 

Cyfle i gael eich gweld gan brynwyr tramor

Os ydych eisoes yn barod i fynd, gallwch hefyd greu proffil Dod o hyd i gyflenwr.

Byddwch yn cael eich hychwanegu at restr o fusnesau o’r DU sy’n barod i allforio - y bwriad yw cynorthwyo cwmnïau tramor i ddarganfod cyflenwyr o’r DU.

 

Darganfod cyfleoedd contract

Os oes digon o brofiad o allforio gennych, gallwch edrych am gyfleoedd contract.

Mae’r safle'n rhestru cyfleoedd byw gyda phrynwyr o Ewrop, Asia, a thu hwnt. Popeth o ddarparu offer meddygol i wasanaethau ymgynghorol.

Pan wnaethon ni edrych y bore 'ma, roedd 1,029 o gyfleoedd contract.

 

Cael cymorth a chyngor

Gallwch hefyd ddod o hyd i lwyth o gyngor defnyddiol ar allforio – os ydych yn newydd i allforio, neu'n hen law.

Mae cyngor ymarferol ar e-fasnach, cyllid, logisteg a rheoliadau. Ceir gweminarau am ddim ar amrywiaeth o bynciau hefyd.

Gall y safle hefyd eich cyfeirio at asiantaethau a fydd yn gallu darparu cymorth arbenigol yn eich maes.

Ydych chi’n dal i ddarllen? Stopiwch. Ac ewch draw i GREAT.gov.uk rŵan.

 

YPssst... cyn i chi fynd, cofrestrwch i dderbyn ein hysbysiadau e-bost, cewch newyddion am sgiliau a hyfforddiant yn syth i’ch mewnflwch.

Share this page


Print this page