Swyddi

Work for us

Mae Gogledd Cymru yn le arbennig i fyw a gweithio, beth am chwarae rhan allweddol wrth lunio dyfodol y rhanbarth?

Amdanom ni:

icon


Rydym yn recriwtio am y swyddi gwag canlynol: 

Cyflog | Salary: £34,728 - £36,922
Oriau | Hours: Hyd at 37 awr yr wythnos* | Up to 37 Hours a Week*
Cytundeb | Contract: Hyd at Mehefin 2023**  | Until June 2023**
Lleoliad | Location: Canolfan Fusnes Conwy, Llandudno Junction ( gyda gweithio hyblyg ar draws y rhanbarth) | Conwy Business Centre, Llandudno Junction (with agile working across North Wales)

 

Am fwy o wybodaeth | For more information: 

 

 

 

I ymgeisio | To Apply: Swydd - Vacancy

 

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.
* Mae’r swyddi yn llawn amser, ond byddwn yn ystyried ceisiadau gweithio’n hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd cywir.
** Swydd cyfnod penodol hyd at Mehefin 2023 yn yman cyntaf, gyda posibilrwydd o estyniad. 

This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh Government.
* The roles are full-time, however we will consider flexible working requests for the right candidate.
** Initially a fixed term post until June 2023, with the possibility of an extension.

Cyflog | Salary: £24,982 - £27,041
Oriau | Hours: Hyd at 37 awr yr wythnos* | Up to 37 Hours a Week*
Cytundeb | Contract: Hyd at Mehefin 2023**  | Until June 2023**
Lleoliad | Location: Canolfan Fusnes Conwy, Llandudno Junction ( gyda gweithio hyblyg ar draws y rhanbarth) | Conwy Business Centre, Llandudno Junction (with agile working across North Wales)

 

Am fwy o wybodaeth | For more information: 

 

 

 

I ymgeisio | To Apply: Swydd - Vacancy

 

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.
* Mae’r swyddi yn llawn amser, ond byddwn yn ystyried ceisiadau gweithio’n hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd cywir.
** Swydd cyfnod penodol hyd at Mehefin 2023 yn yman cyntaf, gyda posibilrwydd o estyniad. 

This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh Government.
* The roles are full-time, however we will consider flexible working requests for the right candidate.
** Initially a fixed term post until June 2023, with the possibility of an extension.

Cyflog | Salary: £44,863 - £46,845
Oriau | Hours: Hyd at 37 awr yr wythnos* | Up to 37 Hours a Week*
Cytundeb | Contract: Hyd at Mehefin 2023**  | Until June 2023**
Lleoliad | Location: Canolfan Fusnes Conwy, Llandudno Junction ( gyda gweithio hyblyg ar draws y rhanbarth) | Conwy Business Centre, Llandudno Junction (with agile working across North Wales)

Am fwy o wybodaeth | For more information: 

 

 

 

I ymgeisio | To Apply: Swydd - Vacancy

 

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.
* Mae’r swyddi yn llawn amser, ond byddwn yn ystyried ceisiadau gweithio’n hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd cywir.
** Swydd cyfnod penodol hyd at Mehefin 2023 yn yman cyntaf, gyda posibilrwydd o estyniad. 

This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh Government.
* The roles are full-time, however we will consider flexible working requests for the right candidate.
** Initially a fixed term post until June 2023, with the possibility of an extension.

Cyflog | Salary: £51,754 - £54,698
Oriau | Hours: Hyd at 37 awr yr wythnos* | Up to 37 Hours a Week*
Cytundeb | Contract: Hyd at Mehefin 2023**  | Until June 2023**
Lleoliad | Location: Canolfan Fusnes Conwy, Llandudno Junction ( gyda gweithio hyblyg ar draws y rhanbarth) | Conwy Business Centre, Llandudno Junction (with agile working across North Wales)

 

Am fwy o wybodaeth | For more information: 

icon

 

 

 

I ymgeisio | To Apply: Swydd - Vacancy

 

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.
* Mae’r swyddi yn llawn amser, ond byddwn yn ystyried ceisiadau gweithio’n hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd cywir.
** Swydd cyfnod penodol hyd at Mehefin 2023 yn yman cyntaf, gyda posibilrwydd o estyniad. 

This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh Government.
* The roles are full-time, however we will consider flexible working requests for the right candidate.
** Initially a fixed term post until June 2023, with the possibility of an extension.