Welsh Government

Sgiliau'r Gweithlu

 

Cael y bobl iawn gyda'r sgiliau iawn ar gyfer eich busnes.

 

Hyfforddiant a chymwysterau

Os ydych yn fusnes, mae'n gwneud synnwyr i fuddsoddi yn sgiliau eich gweithwyr.

Un dewis yw eu cefnogi drwy ddysg priodol yn un o golegau neu brifysgolion Gogledd Cymru, gan eu hannog i weithio tuag at gymhwyster ffurfiol.

Neu ystyriwch ddefnyddio arbenigwr hyfforddiant galwedigaethol fel ITeC Wrecsam.

Darllenwch mwy


Gwasanaethau prifysgol ar gyfer busnes

Mae dwy brifysgol ardderchog yng Ngogledd Cymru - Glyndŵr a Bangor.

Mae'r ddwy yn llawn dop o ddysgu ac arbenigedd, ac yn cynnig ystod o wasanaethau ar gyfer busnes - gan gynnwys ymgynghori, datrysiadau hyfforddiant pwrpasol, lleoliadau israddedig a help i recriwtio graddedigion.

Edrychwch ar y tudalennau busnes ar wefannau Prifysgol Glyndŵr Phrifysgol Bangor.


Sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth

Os ydych yn awyddus i ddatblygu sgiliau arwain a rheoli yn eich sefydliad, efallai eich bod yn gymwys ar gyfer Academi Busnes Gogledd Cymru.

Rydym yn dwyn ynghyd prifysgolion a cholegau Gogledd Cymru i greu pecyn cymorth ar gyfer arweinwyr a rheolwyr yng Ngogledd Cymru, i hybu cynhyrchiant a pherfformiad.

Eisiau rhagor o wybodaeth?

Cysylltwch a ni


Diwydiannau creadigol a digidol

Mae gan y diwydiannau creadigol bresenoldeb cryf yng Ngogledd Cymru ac maent yn darparu cyflogaeth bwysig.

Felly, rydym yn sefydlu prosiect i gefnogi datblygiad sgiliau o fewn y sector, gyda chefnogaeth gan y rhwydwaith C6 o 150 o fusnesau creadigol.

Bydd datblygu canolfannau ar draws Gogledd Cymru yn darparu amgylcheddau hyfforddi unigryw i helpu i feithrin a chadw talent leol.

Os ydych yn fusnes creadigol neu ddigidol yng Ngogledd Cymru, gallech fod yn gymwys.

Eisiau rhagor o wybodaeth?

Cysylltwch a ni


Gwybodaeth am y farchnad waith

Cafodd 525 o swyddi gwag Twf Swyddi Cymru eu llenwi yn 2015.
Ar gyfartaledd roedd y cyflog blynyddol llawn amser yn £26,687.
Mae 2,755 o bobl yn ymwneud â rhaglenni dysgu seiliedig yn y gwaith.
Mae ynni ac adeiladu yn brif ddiwydiannau yn y dyfodol.
84% of KS3 pupils will gain the expected level in their core subjects.
14% of the population is self-employed.


Cofrestru i gael negeseuon e-bost

Cael newyddion swyddi a busnes