Gweithiwch i ni – Swyddi y Bwrdd Uchelgais

Work for us

Croeso i dudalen swyddi y Bwrdd Uchelgais, sydd yn cynnwys manylion yr holl swyddi gwag a gwybodaeth am y broses o sut i geisio am swydd.

Mae aelodau’r Bwrdd Uchelgais wedi llunio Gweledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru sy’n ymgeisio i wella cynhyrchedd, ein sefyllfa cystadleuol a thwf, drwy hyrwyddo a chefnogi twf busnesau ac arloesedd; gwella’r isadeiledd ledled y rhanbarth; a gwella ac uwchraddio sgiliau’r rhanbarth a hyrwyddo twf cyflogaeth.

Elfen allweddol o’r weledigaeth twf yw gwireddu’r Cynllun Twf ar gyfer Gogledd Cymru sy’n cynnwys 7 rhaglen strategol.

Mae’r Bwrdd Uchelgais yn sefydlu Swyddfa Rhaglen fydd yn cydlynu’r gwaith o ddatblygu a chyflawni ymyraethau strategol, yn cynnwys prosiectau’r Cynllun Twf.

Bydd y Swyddfa Rhaglen yn Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer rheoli rhaglenni a phrosiectau. Rydym yn recriwtio tîm talentog sydd wedi ymrwymo i’n cefnogi i ddatblygu cynlluniau ar gyfer sicrhau twf economaidd ar draws y rhanbarth.

Ydych chi eisiau gweld Gogledd Cymru flaengar, gwydn a chysylltiedig? Gweithiwch i ni.

 

Swyddi Gwag

Sori, nid oes unrhyw swyddi yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd, ond cofiwch ddod yn ôl i’r dudalen hon yn rheolaidd os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni.

 

Bwrdd Cyflawni Busnes

Cadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes

Darllen mwy

 

icon
icon