Welsh Government

Swyddi a Sgiliau

Jobs and Skills

Dod o hyd i sgiliau a chyfleoedd gwaith yng Ngogledd Cymru.

Mae ein cynllun newydd yn nodi’r galw am sgiliau a llafur, nawr ac yn y dyfodol.
Angen help i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddiant neu waith?
Dod o hyd i brentisiaeth - e-ganllaw am ddim.
Rhowch hwb i'ch rhagolygon gyrfa gyda'r sgiliau a'r dysg cywir.
Dod o hyd i brentisiaeth... neu ddod o hyd i brentis.
Aros yn gystadleuol - cael y bobl iawn gyda'r sgiliau iawn ar gyfer eich busnes.

Blog Newyddion Swyddi a Sgiliau