Swyddi a Sgiliau

Students in a lecture

Dod o hyd i sgiliau a chyfleoedd gwaith yng Ngogledd Cymru.

Cynllun rhanbarthol sgiliau a chyflogaeth

Mae ein cynllun newydd yn nodi’r galw am sgiliau a llafur, nawr ac yn y dyfodol.

Hyfforddiant a chymwysterau

Rhowch hwb i'ch rhagolygon gyrfa gyda'r sgiliau a'r dysg cywir.

Angen Cefnogaeth

Angen help i fanteisio ar gyfleoedd hyfforddiant neu waith?

Prentisiaethau

Dod o hyd i brentisiaeth... neu ddod o hyd i brentis.

Adnoddau

Dod o hyd i brentisiaeth - e-ganllaw am ddim

Sgiliau'r Gweithlu

Aros yn gystadleuol - cael y bobl iawn gyda'r sgiliau iawn ar gyfer eich busnes.


Blog Newyddion Swyddi a Sgiliau


"Prentisiaeth yw'r ffordd orau i ddysgu sgiliau ac ennill profiad. Ac mae cael tâl yn gymhelliad i weithio'n galetach a datblygu o fewn y diwydiant."

Daniel Davies - apprentice civil engineer from North Wales.