Welsh Government

Prosbectws Darpariaeth a Chefnogaeth i Bobl Ifanc BUEGC

Cyfeirlyfr ar-lein yw’r Prosbectws Darpariaeth a Chefnogaeth i Bobl Ifanc Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru sy’n cynnwys sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed yng Ngogledd Cymru, yn unol â model pum haen Gyrfa Cymru. Mae’r Prosbectws yn rhoi darlun lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Gall gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc ag angen cefnogaeth a darpariaeth i allu symud ymlaen i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ddefnyddio’r adnodd hwn i chwilio drwy sefydliadau arbenigol yng Ngogledd Cymru, a mireinio eu chwiliad.

Mynediad i'r gronfa ddata