Cynllun Twf Gogledd Cymru

 

Nod y Cynllun Twf yw trawsnewid Gogledd Cymru yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer y sectorau canlynol:

  • Amaeth a Thwristiaeth
  • Cysylltedd Digidol
  • Tir ac Eiddo
  • Ynni Carbon Isel
  • Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel

Nodwyd y sectorau a ddewiswyd fel meysydd o fethiant yn y farchnad sydd â photensial diderfyn i ddatblygu economi'r rhanbarth.

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru a'r DU, y sector cyhoeddus a phreifat, mae'r CynllunTwf yn gyfanswm buddsoddiad o hyd at £ 1.1 biliwn ar gyfer Gogledd Cymru.

Llofnodwyd y Cynllun Twf yn swyddogol ym mis Rhagfyr 2020, gan symud ymlaen i'r camau nesaf cyn ei chyflawni.