Cyfeirlyfrau Busnes

Yma cewch fanylion cyswllt busnesau Gogledd Cymru a gwybodaeth am ddiwydiannau allweddol yn y rhanbarth.

Wrth i fwy o gyfeirlyfrau gael eu cyhoeddi, byddwn yn eu hychwanegu at y dudalen hon. Felly cadwch lygad yma i gael mwy o wybodaeth.


Ynni a'r amgylchedd

Gyda dros 150 o gwmnïau wedi’u rhestru, mae’r cyfeirlyfr yn dangos cryfder a dyfnder y sector ynni a'r amgylchedd, gan weithredu fel pwynt cyfeirio ar gyfer busnesau, darparwyr, ac eraill.

Edrychwch yma

Deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch

Mae’r Sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yn gyflogwr allweddol yng Ngogledd Cymru, ac mae’n gwneud cyfraniad pwysig o ran yr economi a sgiliau i weddill Cymru ac i’r DU yn gyffredinol.

Edrychwch yma


0

o fusnesau gweithgynhyrchu

0

parth menter

0

o swyddi

Dysgwch mwy am gyfleoedd cadwyn gyflenwi Cwrdd â phrynwyr a datblygu eich rhwydwaith cyflenwi