Welsh Government

Cronfa Ddata Sgiliau CYFLE

Cyflwyno CYFLE – porth ymgeiswyr

Mae cronfa ddata Cyfle yn wasanaeth broceriaeth ar-lein rhad ac am ddim ar gyfer gogledd Cymru sy’n paru sgiliau unigolion â chyfleoedd cyflogwyr.

Mae CYFLE wedi ei noddi a’i reoli gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Mae’r adnodd ar-lein unigryw hwn yn gyfle i fyfyrwyr sydd ar fin camu i mewn i’r farchnad lafur, yn ogystal â’r rheiny sydd eisoes yn rhan o’r farchnad lafur ac yn chwilio am gyfleoedd newydd, gofrestru eu manylion i helpu cyflogwyr baru ymgeiswyr posibl â swyddi.

Gall cyflogwyr chwilio fesul sector, cymhwyster, lleoliad, oed, dyheadau, iaith a sawl ffactor arall, ond bydd yn rhaid i unigolion gymeradwyo ar e-bost a ydyn nhw’n fodlon i’w manylion gael eu rhannu â chyflogwyr sy’n recriwtio.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd, eisiau rhoi cynnig ar sector newydd neu eisiau rhoi gwybod i gyflogwyr eich bod chi’n astudio ar gyfer cymhwyster neu brofiad newydd, yna gall CYFLE eich helpu chi a rhoi gwybod i gyflogwyr.

Mae Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi nodi cyfleoedd ar gyfer 40,000 o swyddi newydd ar draws y rhanbarth yn ystod y deng mlynedd nesaf. Bydd cyflogwyr yn defnyddio CYFLE i ganfod unigolion cymwys a medrus priodol mewn amrywiaeth o sectorau twf ac allweddol. Bydd ymgeiswyr sydd wedi cofrestru yn derbyn gwybodaeth am gyfleoedd sy’n cyd-fynd â'u sgiliau a'u cymwysterau, yn unol â'r wybodaeth ar gronfa ddata CYFLE.

Mae cofrestru yn rhad ac am ddim a'r unig gost yw’r amser a gymerir i chi nodi’ch manylion - buddsoddwch yr amser i fanteisio ar gyfleoedd ar draws gogledd Cymru drwy sefydlu’ch proffil ar-lein heddiw. 

COFRESTRU   MEWNGOFNODI