Welsh Government

Cyfleoedd Cadwyn Gyflenwi

Ychydig iawn o fusnesau sy’n gallu gweithredu heb ddefnyddio gwasanaethau, cynnyrch neu sgiliau sy’n cael eu darparu gan fusnesau eraill.

Mae hyn yn credu cyfleoedd i gyflenwyr posibl. Wedyn mae'n bosibl y bydd angen i'r cyflenwyr hyn brynu neu is-gontractio pethau penodol. Felly mae cadwyn gyflenwi wedi'i chreu.

Y mwyaf yw'r busnes neu brosiect, y mwyaf tebygol y bydd angen defnyddio cyflenwyr ar draws amrywiaeth o feysydd. Mae nifer o gyfleoedd cadwyn gyflenwi yng ngogledd Cymru ar hyn o bryd, felly mae'n werth gadw golwg amdanynt.

Digwyddiadau Cadwyn Gyflenwi

Mar
27
2019
Neath
First Aid At Work Refresher
This course equips the candidate with the skills, knowledge and positive attitude to manage an emergency situation. It is approved by the Health & Safety Executive (HSE) to their high standards.
Register
Mar
27
2019
Port Talbot
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Office 365 yn ehangu eich busnes
Mae’n amser i chi gael eich pen yn y Cwmwl! Mae gan fusnesau bach sy’n defnyddio technoleg Cwmwl, fel Microsoft Office 365, drosiant sylweddol uwch na’r rheiny nad ydynt yn ei defnyddio. Yn ogystal â hynny, mae dwy ran o dair o fusnesau bach a chanolig yn arbed diwrnod cyfan bob wythnos drwy ddefnyddio offer digidol fel Office 365*.   Cyfres o offer yn y Cwmwl yw Office 365 sy’n eich helpu chi a’ch tîm i weithio’n fwy effeithlon, effeithiol, o unrhyw le ac ar unrhyw ddyfais; gan arbed amser ac arian i chi, a chadw eich ffeiliau’n ddiogel.
Register
See all events

Enghraifft

Wylfa Newydd
Prosiectau Allweddol

Mae prosiectau datblygu mawr fel arfer yn creu cyfleoedd mawr i fusnesau lleol. Felly mae'n werth gwybod amdanynt.

Mae o leiaf saith o brosiectau mawr ar y gweill neu'n cael eu cynllunio yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd - gan gynnwys gorsaf pŵer niwclear, carchar, parc eco a morlyn llanw.

A'r gwir yw, mae angen llawer o sgiliau, cynnyrch a gwasanaethau i adeiladu a gweithredu cyfleusterau mawr fel y rhain.

Fel arfer, mae rhai o'r pethau hyn yn allanol - ac os ydych chi yn y math iawn o ddiwydiant, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am y gwaith hwnnw ac ennill contract gwerthfawr.

 

Sell2Wales
GwerthwchiGymru

Ffordd wych arall o ganfod cyfleoedd yw chwilio ar wefan GwerthwchiGymru. Caiff ei rheoli gan Lywodraeth Cymru a'i defnyddio gan y sector cyhoeddus yn bennaf i hysbysebu contractau.

Mae cynghorau lleol, colegau, y GIG, asiantaethau amgylcheddol, gwasanaethau brys a sefydliadau cyhoeddus eraill yn defnyddio'r wefan i ddarganfod cyflenwyr gwahanol gynnyrch, gwasanaethau neu sgiliau - unrhyw beth o gefnogaeth TGCh i reoli gwastraff neu gynnal a chadw adeiladau.

Gwyliwch y fideos isod, neu ewch i'r wefan i gael rhagor o wybodaeth.