Welsh Government

Rhesymau dros fuddsoddi yng Ngogledd Cymru

Rhesymau dros leoli eich busnes yma.

Isadeiledd a Lleoliad
FIDEO
Mae busnes yn ymwneud â bod yn y lle iawn. Mae We are Connected - y cyntaf o'n #7 ffilm - yn amlinellu saith rheswm pam fod Gogledd Cymru yn lleoliad gwych ar gyfer busnes.
Tir ac Eiddo
FIDEO
Yma yng Ngogledd Cymru, fe ddewch o hyd i adeiladau a safleoedd datblygu o'r safon uchaf. Beth bynnag yw eich diwydiant - gweithgynhyrchu, creadigol, technoleg, hamdden – gallwch ddod o hyd i’r cartref cywir ar gyfer eich busnes.
Cefnogaeth Fusnes
FIDEO
Mae cael y cymorth a'r cyngor cywir yn bwysig. Gall ein hymgynghorwyr busnes wneud adleoli neu sefydlu yng Ngogledd Cymru yn broses hawdd iawn.
Sgiliau
FIDEO
Mae angen y bobl iawn gyda'r sgiliau cywir ar bob busnes. Nid yw hynny’n broblem yma yng Ngogledd Cymru. Gwyddonwyr, peirianwyr, ymchwilwyr...mae gennym bob un ohonynt.
Ein Record
FIDEO
Rydym eisoes wedi helpu llawer o sefydliadau masnachol sefydledig i sefydlu a ffynnu yn y rhanbarth. Felly, os ydych newydd ddechrau arni neu'n ehangu i farchnadoedd newydd, gallwn eich cefnogi chi. Ond peidiwch â gwrando arnaf i yn unig. Gwrandewch ar y bobl yma. (A...gallwch weld pob un o'n ffilmi