Rhesymau dros fuddsoddi yng Ngogledd Cymru

Rhesymau dros leoli eich busnes yma.

#7NorthWales - "we are connected"

Mae busnes yn ymwneud â bod yn y lle iawn. Mae We are Connected - y cyntaf o'n #7 ffilm - yn amlinellu saith rheswm pam fod Gogledd Cymru yn lleoliad gwych ar gyfer busnes.

#7NorthWales - "we are built for business"

Yma yng Ngogledd Cymru, fe ddewch o hyd i adeiladau a safleoedd datblygu o'r safon uchaf. Beth bynnag yw eich diwydiant - gweithgynhyrchu, creadigol, technoleg, hamdden – gallwch ddod o hyd i’r cartref cywir ar gyfer eich busnes.

#7NorthWales - "we will support you"

Mae cael y cymorth a'r cyngor cywir yn bwysig. Gall ein hymgynghorwyr busnes wneud adleoli neu sefydlu yng Ngogledd Cymru yn broses hawdd iawn.

#7NorthWales – “we have the people”

Mae angen y bobl iawn gyda'r sgiliau cywir ar bob busnes. Nid yw hynny’n broblem yma yng Ngogledd Cymru. Gwyddonwyr, peirianwyr, ymchwilwyr...mae gennym bob un ohonynt.

#7NorthWales - "we have the track record"

Rydym eisoes wedi helpu llawer o sefydliadau masnachol sefydledig i sefydlu a ffynnu yn y rhanbarth. Felly, os ydych newydd ddechrau arni neu'n ehangu i farchnadoedd newydd, gallwn eich cefnogi chi. Ond peidiwch â gwrando arnaf i yn unig. Gwrandewch ar y bobl yma. (A...gallwch weld pob un o'n ffilmi

Chwiliwch am dir neu safle masnachol yng Ngogledd Cymru Gweld beth sydd ar gael