Welsh Government

Help i'ch Busnes

Os ydych chi'n seiliedig yng Ngogledd Cymru - neu'n meddwl am leoli yma - gallwch gael pob math o help a chyngor. Llawer ohono am ddim. 

Isod mae rhai o'r pethau gall ein timau busnes eich helpu gyda nhw. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Oes arnoch angen gofod swyddfa, diwydiannol neu warws? Defnyddiwch ein cronfa ddata i ddod o hyd i eiddo busnes yng Ngogledd...
Cael y bobl iawn gyda'r sgiliau iawn ar gyfer eich busnes. Hyfforddiant a chymwysterau Os ydych yn fusnes, mae'n gwneud...
Ychydig iawn o fusnesau sy’n gallu gweithredu heb ddefnyddio gwasanaethau, cynnyrch neu sgiliau sy’n cael eu...
Cael gwybodaeth am grantiau a benthyciadau busnes.
Cael gwybodaeth am faterion fel caniatâd cynllunio.
Cael gwybodaeth ar yr economi leol.

How the process works

you contact us
Cysylltwch â ni
Dywedwch wrthym pa gymorth y mae eich busnes ei angen ar hyn o bryd.
we have a chat
Fe gawn ni sgwrs
Fe gysylltwn ni â chi yn syth yn ôl i drafod eich anghenion yn fwy manwl.
we put you in touch
Fe fyddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad
Yn seiliedig ar eich anghenion, byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â'r bobl gywir.
you do awesome stuff
Rydych yn gwneud pethau anhygoel
Gyda chymorth, gobeithio y bydd eich busnes yn cyflawni pethau gwych yng Ngogledd Cymru.