Chwilio am Eiddo

Oes arnoch angen gofod swyddfa, diwydiannol neu warws?

Defnyddiwch ein cronfa ddata i ddod o hyd i eiddo busnes yng Ngogledd Cymru.

Mwy na 500 o eiddo ar ein cronfa ddata.