Busnes

Men discussing in warehouse

Find out why North Wales is a great place for business.

Rhesymau dros fuddsoddi yng Ngogledd Cymru

Rhesymau dros leoli eich busnes yma.

Chwilio am Eiddo

Oes arnoch angen gofod swyddfa, diwydiannol neu warws? Defnyddiwch ein cronfa ddata i ddod o hyd i eiddo busnes yng Ngogledd...

Sgiliau'r Gweithlu

Cael y bobl iawn gyda'r sgiliau iawn ar gyfer eich busnes. Hyfforddiant a chymwysterau Os ydych yn fusnes, mae'n gwneud...

Help i'ch Busnes

Os ydych chi'n seiliedig yng Ngogledd Cymru - neu'n meddwl am leoli yma - gallwch gael pob math o help a chyngor...


Business news on our blog