Welsh Government

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru o £120miliwn ar gyfer Bargen Dwf

North Wales Growth Deal

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru o £120m ar gyfer Bargen Dwf Gogledd Cymru.


Dywedodd llefarydd: “Rydym yn croesawu’r ymrwymiad hwn o £120miliwn gan Lywodraeth Cymru, sy’n cyd-fynd â’r £120miliwn a neilltuwyd ar gyfer y Fargen Dwf gan Lywodraeth y DU yn Natganiad Cyllideb yr Hydref.


“Mae’r Bwrdd Uchelgais wedi bod yn trafod gyda Llywodraeth Cymru a Ken Skates, Aelod Cabinet yr Economi a Thrafnidiaeth, a chafwyd cyfarfod cynhyrchiol iawn gydag ef heddiw (dydd Gwener, 7 Rhagfyr).


“Rydym yn diolch iddo am ei gefnogaeth barhaus i Gynnig Twf Gogledd Cymru, ac am rannu ein gweledigaeth i annog rhagor o dwf economaidd yn y rhanbarth.


Cefnogwch Fargen Dwf hyd yn oed mwy mentrus a fydd yn cael mwy o effaith


“Mae hyn yn rhoi sylfaen gadarn i ni er mwyn gweithredu’r rhaglenni a phrosiectau blaenoriaeth a ffurfiodd y Cynnig Twf, o 2020 ymlaen.


“Fodd bynnag, rydym yn annog y ddwy Lywodraeth i fuddsoddi swm cyfalaf cyfatebol mwy i gefnogi Bargen Dwf hyd yn oed mwy mentrus a fydd yn cael mwy o effaith. 


“Mae hwn yn fan cychwyn cryf, ac un y gallwn symud ymlaen gydag ef wrth i drafodaethau barhau, ac rydym am geisio dechrau cyfnod newydd o ffyniant economaidd, gan gefnogi’r diwydiannau a sefydliadau sydd gyda’r gorau yn y byd sydd gennym yma yng Ngogledd Cymru, creu swyddi, gwella sgiliau a gwella isadeiledd ar draws y chwe sir.”

 

Darganfyddwch mwy a nodwch eich cefnogaeth i’r Cynnig Twf Gogledd Cymru.

Share this page


Print this page