Welsh Government

Unigolion mwyaf galluog Gogledd Cymru yn teithio tua’r dwyrain ar daith bythgofiadwy

horizon_apprentices_02_-_hitachi_offices.jpeg

Mae'r garfan ddiweddaraf o gynllun prentisiaeth Pŵer Niwclear Horizon wedi cyrraedd Japan ac ar fin dechrau ar eu cyfnod bythgofiadwy yn y wlad.

Bydd yr 11 prentis, sydd i gyd yn hanu o Ynys Môn, yn ymweld â sawl safle yn y wlad, gan gynnwys Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd, o hanes hir Japan yn y busnes niwclear sifil.

Mae’r prentisiaid, sydd wedi’u cyflogi gan Horizon ers mis Medi 2017, bellach yn dod i ddiwedd blwyddyn gyntaf y cynllun, a fydd yn y pen draw yn arwain at NVQ Lefel 2 mewn Cyflawni Gweithrediadau Peirianneg, ynghyd â sgiliau sylfaenol, gwybodaeth a chyflwyniad i’r diwydiant Niwclear.

Tra yn Japan, bydd y prentisiaid yn ymweld â gorsaf ynni niwclear Shimane ABWR, Kaigan a Rinkai – dwy o’r pum ffatri yn Hitachi Works – ac yn mynd ar daith o amgylch yr adran gweithgynhyrchu offer niwclear. Mae cyfarfod hefyd wedi’i drefnu â disgyblion o Ysgol Uwchradd Dechnegol Hitachi, sy’n cynnwys taith o amgylch y dosbarth weldio,  mecanyddol a thrydanol a gwers Kendo (ffensio Japaneaidd).

Dywedodd Gwen Parry- Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Horizons: “Rydym yn falch iawn o allu cynnig taith mor werthfawr i’n prentisiaid"

 “Rydym yn llwyr o’r farn y bydd y profiad ymarferol y maent yn siŵr o’i gael â Hitachi Works o gymorth iddynt ddatblygu’n beirianwyr o’r radd flaenaf.

 “Mae ein cynllun prentisiaeth wrth wraidd ein gwerthoedd, ac rydym yn anelu i gynnig llwybr i beirianneg a fydd yn addysgu ac ysbrydoli’r bobl ifanc.”

Dywedodd Tadashi Kume, Llywydd a Chyfarwyddwr Cynrychioliadol Hitachi-GE: “Rydym yn falch iawn o groesawu prentisiaid Horizon unwaith, eto a gobeithiwn y bydd pob un ohonynt yn cael profiad bythgofiadwy yma yn Japan.

 “Bydd eu hymweliad o gymorth i osod yr amgylchedd y byddant un diwrnod yn gweithio ynddo yn ei gyd—destun, yn gyfle iddynt gwrdd â’u cyd-weithwyr yn Hitachi, a phrofi diwylliant gwbl wahanol.”

Mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo, 2018 yw’r drydedd flwyddyn yn olynol i Horizon gynnal y cynllun prentisiaeth hwn, sy’n cynnwys hyd at 12 o brentisiaid gwrywaidd a benywaidd bob blwyddyn.

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

Bargen Twf Gogledd Cymru

 

Share this page


Print this page