Welsh Government

Sut i enill hefo OPC (SEO)

google-76517_960_720.png

Nid yw 75% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn sgrolio heibio tudalen gyntaf chwiliad, felly pam fod risg yn colli allan?

Un o'r rhannau pwysicaf o fod ar-lein yw'r busnes mewn gwirionedd, y mwyaf gweladwy ydych chi a'r uchaf rydych chi'n ymddangos yn eich peiriant chwilio, y mwyaf o draffig fyddwch chi'n ei gynhyrchu i'r safle.

Mae hon yn rhan hollbwysig o'ch strategaeth farchnata ond i lawer - yn enwedig y rhai sy'n ansicr wrth lansio eu hunain ar-lein - gall hyn ymddangos yn frawychus.

Fodd bynnag, ym mis Ebrill gallwch ymunwch â gweithdy Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cyngor ymarferol ac arbenigol wedi ei gynllunio i'ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio SEO i roi eich busnes ar frig canlyniadau peiriant chwilio.

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r ffordd mae peiriannau chwilio yn graddio eich tudalennau gwe, pam mae hi mor bwysig i chi ddefnyddio arferion gorau SEO, a sut i weithredu cynllun SEO gan ddefnyddio technegau ar y dudalen ac oddi arni.

Byddwch yn dysgu:

  • Sut mae peiriannau chwilio yn graddio eich gwefan
  • Offer sylfaenol i fonitro a gwella eich gweithgareddau SEO
  • Sut i nodi geiriau allweddol/ymadroddion gorau ar gyfer eich busnes
  • Sut i greu cynllun gweithredu SEO a strategaeth hirdymor
  • Awgrymiadau a thechnegau effeithiol ynghylch gwella eich SEO
  • Sut i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio

Felly manteisiwch ar y cyfle gwych hwn a ddarperir gan y rhai sy'n gwybod i gael y gorau o'ch presenoldeb ar-lein a datgloi'r potensial di-ben.

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 

Chwilio Eiddo

Share this page


Print this page