Welsh Government

Prif ddatblygiad posibl i ystad ddiwydiannol fwyaf Cymru

wrexham-industrial-estate-kelloggs-500x267.jpg

Mae presenoldeb mwyaf Ystad Ddiwydiannol Wrecsam yn bwriadu ymestyn a chreu amrywiol gyfleoedd i fusnesau bach a mawr.

FI Real Estate Management yw landlord mwyaf yr ardal gyda 500,000 sgwâr troedfedd o dir o’r wyth miliwn sydd ar gael, ac mae’n ystyried ymestyn tua 50% arall.

Mae FI yn gosod ar gyfer 62 o gwmniau gwahanol ar yr ystâd a drwy dyfu ymhellach maent yn bwriadu ymestyn a gwneud mwy o ofod ar gael er mwyn tynnu mwy o fusnesau o Ogledd Cymru ac ymhellach i ffwrdd gyda 32 erw o dir datblygu.

 

Bod yn rhan o hanes 

 

Gyda galw cynyddol cyson, maent bellach yn edrych ar nifer o ddatblygiadau mawr i ddatblygu’r ardal ymhellach a dod â busnesau o bob math a maint.  Mae FI wedi llunio cynlluniau ar gyfer tri safle diwydiannol newydd gyda chyfanswm o 126.772 sgwâr troedfedd tra maent hefyd yn cynnig datblygiad amlddefnydd 150,000 sgwâr troedfedd, fyddai’n addas ar gyfer gwesty, tafarn, cyfleuster hamdden neu fân-werthu.

Tra bod yna hefyd gynlluniau ar gyfer cynllun amlddefnydd 1,000 i 6,000 sgwâr troedfedd ar gyfer dyluniadau i fusnesau newydd sy’n ystyried ehangu.

Bydd ceisiadau cynllunio yn cael eu cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar ddechrau2019 a bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal drwy gydol y flwyddyn.

“Mae Ystad Ddiwydiannol Wrecsam yn enghraifft wych o’r cyfleoedd a ddarperir gan barciau diwydiannol heddiw, a bu’n bleser i’n tîm helpu busnesau o amrywiol feintiau i ddod o hyd i’w cartref yma” meddai siaradwr ar ran FI. 

“Mae ein cynlluniau ar gyfer y safle hwn i’r dyfodol yn adlewyrchu dynamig newidiol yr ystad, tra hefyd yn cefnogi’r gymuned fusnes leol a’n tenantiaid presennol sy’n dymuno tyfu.

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r Cyngor a rhanddeiliaid lleol eraill i wireddu’r cynllunaiu hyn, a gyrru twf busnes ymhellach ar draws Cymru.”

#CefnogirCais

Share this page


Print this page