Welsh Government

“Penderfyniadau am ogledd Cymru a wneir yng ngogledd Cymru, dyna ddylem anelu ato” meddai Cyfarwyddwr y Cynnig Twf

img_1736_0.jpg

Rhaid i ranbarth gogledd Cymru fod yn gyfrifol amdano ei hun os yw’r Cynnig Twf arfaethedig sy’n werth sawl miliwn o bunnau am fod yn llwyddiannus.

Dyna farn Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol yng Nghyngor Sir Gwynedd ac aelod o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru sy'n llywio Cynnig Twf Gogledd Cymru.

Dywed Mr Jones fod y Cynnig – sy’n cynnwys 26 o brosiectau o dan wyth rhaglen a fyddai’n galluogi buddsoddiad o £1.3 biliwn – yn cynrychioli’r tro cyntaf i lywodraethau’r DU a Chymru ddod at ei gilydd fel un endid gyda'r rhanbarth i ddatblygu ei economi a'i seilwaith.

Yr wyth rhaglen yw Datblygu Tir ac Eiddo; Mynediad Doeth at Ynni; Canolbwyntiau Technoleg ac Arloesi Doeth; Cronfa Fusnes Twf Rhanbarthol; Llwybrau at Sgiliau a Chyflogaeth; Canolfannau Rhagoriaeth Sgiliau; Cysylltedd Digidol; a Thrafnidiaeth Strategol.

Er na fydd pob prosiect yn mynd ymlaen i Fargen Dwf Gogledd Cymru arfaethedig, byddant yn chwarae rôl bwysig yn y weledigaeth gyffredinol ar gyfer gogledd Cymru, ac mae’r Cynnig a’r Fargen ddilynol yn rhan enfawr o hynny.

“Credaf bod hwn yn gyfle go iawn i’r rhanbarth gymryd mwy o gyfrifoldeb drosto ei hun a cheisio dylanwadu ar bolisi cenedlaethol mewn modd unedig” meddai Mr Jones.

“Penderfyniadau am ogledd Cymru a wneir yng ngogledd Cymru, dyna ddylem anelu ato ar y cyd â Llywodraethau Cymru a’r DU, gyda dull gweithio mewn partneriaeth a gefnogir gan bob rhanddeiliad.”

Ychwanegodd: “Y Cynnig Twf yw’r cam cyntaf ymlaen tuag at fod yn gyfrifol am ein hadnoddau ein hunain fel rhanbarth a’r cryfach yw’r bartneriaeth y cryfach fydd y llais wrth wneud penderfyniadau."

Galwodd Mr Jones ar fusnesau yn arbennig i “Gefnogi’r Cais’ ar ôl i’r ymgyrch gael ei lansio yr wythnos hon yn y Daily Post.

“Mae’r Cynnig yn rhan o weledigaeth ehangach a fydd yn fanteisiol i bob sector ac ardal yng ngogledd Cymru, dyna’r pwynt yr ydym yn ceisio ei wneud," meddai Mr Jones.

“Mae hwn yn ddull gweithio ar y cyd heb ei debyg o'r blaen yng ngogledd Cymru ac nid oes unrhyw esgus, ni sy'n gyfrifol am ei ddarparu."

Lawrlwythwch y cais


 

  

Share this page


Print this page