Welsh Government

Llanelwy yn paratoi ar gyfer Digonedd o Arloesi

screen-shot-2018-06-08-at-00.54.49-840x437_0.jpg

Bydd Gogledd Cymru unwaith eto’n gweld rhai o feddyliau disgleiriaf byd busnes a’r tu hwn wrth i’r “Ŵyl Arloesi’ ddychwelyd fis yma.


Mae gan yr ŵyl – sy’n dechrau yn Nghymru ar 16 Mehefin ac yn para tan 30 Mehefin – lu o ymwelwyr a digwyddiadau gydag amrywiaeth eang o destunau i’r meddyliau disglair fynd i’r afael â nhw.


Bydd gan Ganolfan OptTIC Prifysgol Glyndŵr yn Llanelwy ran fawr yn yr ŵyl gyda nifer o ddigwyddiadau drwy gydol y mis.

Yr wythnos diwethaf cafodd busnesau, entrepreneuriaid a rhai sydd â diddordeb mewn arloesi, eu gwahodd i gael golwg ar nifer o brosiectau a datblygiadau sydd wedi eu cynnal yn y ganolfan,
Cynhelir y digwyddiad yng nghanolfan OpTIC, ar Barc Busnes Llanelwy, a bydd yn arddangos gwaith cyffrous ei denantiaid.

Mae’r rhai hynny sydd wedi eu lleoli yn y ganolfan yn ymwneud â phopeth o systemau optegol sy’n arwain y byd i ddatblygiadau biotechnoleg arloesol a chymwysiadau uwchsain unigryw.


Mae nifer o’r siaradwyr gwadd wedi cael eu cyhoeddi gan gynnwys Iwan Trefor Jones o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, a fydd yn sôn am y Bwrdd Uchelgais a Chynnig Twf Gogledd Cymru. Rhai o’r siaradwyr eraill fydd Wyn Jones o Design Reality ar y llwyddiant maent wedi ei greu, Henry Dixon i sôn am effaith ynni'r llanw ar yr economi a Kala Krish ar ddatblygiad ffonau symudol ac apiau. 

 

Cefnogi'r Cais


Dywedodd Caroline Gray, Cyfarwyddwr Canolfan OpTIC Llanelwy: 

“Mae ein tîm wrth ein boddau i fod yn cynnal y digwyddiad hwn yn ystod Gŵyl Arloesi Cymru. 

“Mae gan y ganolfan bron i 15 mlynedd o brofiad o gefnogi cwmnïau newydd uwch-dechnoleg yn yr ardal. 

“Rydym yn awyddus iawn i ddangos i’r genhedlaeth nesaf o gwmnïau'r gefnogaeth anhygoel sydd ar gael i gwmnïau technoleg yng Nghymru a pharhau i ddarparu’r gefnogaeth a’r amgylchedd arbenigol sydd ei hangen ar gwmnïau technoleg i dyfu”.

Mae’r digwyddiadau wedi eu cynnal ar y cyd gyda dau o denantiaid y ganolfan, Animated Technologies a Thîm Arloesi Glyndŵr.

Cynhelir yr ŵyl gan ESTnet a dywedodd eu cyfarwyddwr Idris Price “mae’r Ŵyl Arloesi yn dychwelyd gyda nod clir o ychwanegu at lwyddiannau digynsail 2017, i gefnogi’r diwylliant arloesi unigryw sy’n bodoli yn holl ranbarthau Cymru. 

“Gyda chymorth ffantastig arloeswyr fel Animated Technologies ac Arloesi Glyndŵr, rydym yn sicr o gyflawni'n amcanion."

Cymerwch gip ar y digwyddiadau a chael rhagor o wybodaeth yma.

Cefnogi'r Cais

 

Share this page


Print this page