Welsh Government

Ewch ymlaen gyda’ch gwefan

paper-3242863_960_720.jpg

Ydych chi’n gwmni bach neu ganolig yng Nghymru sy’n awyddus i fynd â’ch busnes i’r lefel nesaf? Efallai eich bod yn gwmni sydd newydd sefydlu neu efallai’n fasnachwr lleol trydydd cenhedlaeth sy’n rhan o’r dodrefn yn eich ardal.

Yn y 21ain ganrif gall nifer o bethau gyfrannu at wneud eich busnes yn llwyddiant neu beidio, ac nid oes unrhyw beth yn fwy pwysig rŵan na'ch presenoldeb ar-lein.

Boed ar gyfryngau cymdeithasol, marchnata ar e-bost neu sgiliau TG syml does dim byd yn bwysicach yn y blynyddoedd diweddar na chael eich gwefan eich hun.

Eisiau gwneud archeb? Ewch draw i’r wefan. Eisiau gweld adolygiadau? Ewch draw i’r wefan. Angen rhagor o wybodaeth am y busnes ei hun, dyna chi! Ewch draw i’r wefan. Dyma iard ffrynt eich busnes, mae pobl yn camu i mewn i’ch cornel chi o’r byd heb roi troed drwy’r drws ac mae’n hanfodol eich bod yn gwneud pethau'n iawn.

Does dim syndod fod 51% o fusnesau bach a chanolig yn tyfu’n gynt gyda gwefan, mae gwefan dda yn edrych yn broffesiynol, bydd yn gwneud eich busnes yn hyfyw, eich helpu i gystadlu, denu cwsmeriaid newydd, a denu busnes newydd.

Oes gennych chi ddiddordeb? Gallwch wybod y cyfan am hyn a mwy gyda’n gweithdy a ariannwyd yn llawn sy’n dod i Ogledd Cymru’n fuan.

 

Cewch gyngor arbenigol ar:

  • Sut i greu gwefan sy’n creu gwerthiant
  • Sut i ysgrifennu cynnwys sy’n sefyll allan o’r dyrfa
  • Cynghorion SEO i gael gwell sgoriau chwilio

 

Beth sy’n cael ei gynnig?

Gweithdai busnes am ddim: dysgwch ddulliau ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.

Cefnogaeth 1:1 wedi ei theilwra: cewch sesiwn gyngor wyneb yn wyneb gan Ymgynghorydd Busnes Digidol i siarad am anghenion eich busnes a chael cynllun pwrpasol i chi

Adolygiad o’r wefan: cewch adolygiad am ddim o’ch gwefan i ddod o hyd i feysydd y gallech wella arnynt i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr uchod, cliciwch yma!

Share this page


Print this page