Welsh Government

Datganiad ynglŷn â’r Wylfa Newydd - 21.1.19

_96172599_wylfanewydd20171_1_0.jpg

Mae’r Bwrdd yn llwyr gefnogi datblygu atomfa niwclear newydd yn y Wylfa ar Ynys Môn a’r manteision economaidd y bydd hyn yn ei gynnig i’r rhanbarth cyfan.


Rydym wedi ymrwymo i fanteisio ar y perthnasoedd gwaith agos sydd eisoes wedi eu sefydlu gyda Llywodraethau’r DU a Chymru, y sector preifat ac Ynni Niwclear Horizon, a gyda’n gilydd rydym yn ystyried y camau nesaf a’r ffordd orau o fwrw ymlaen.


Hoffai’r Bwrdd ddatgan yn glir na fydd y penderfyniad i atal gwaith ar y Wylfa Newydd yn cael unrhyw effaith ar unrhyw brosiectau ym Margen Dwf Gogledd Cymru. Mae’r prosiectau hynny’n sefyll ar eu traed eu hunain gydag achosion busnes wedi eu cymeradwyo a byddant yn hanfodol i ffyniant economaidd pellach yr ardal.


Byddwn rŵan yn dechrau trafodaethau pellach gyda Llywodraethau’r DU a Chymru i edrych ar gyfleoedd am gefnogaeth a chyllid ychwanegol yn sgil y penderfyniad hwn.

 

 

Share this page


Print this page