Welsh Government

Darganfyddwch fwy am gyfleoedd cyffrous yn un o brosiectau blaengar Gogledd Cymru

_96172599_wylfanewydd20171_1_0.jpg

Bydd Gorsaf Bŵer Niwclear Wylfa Newydd, sydd wedi gwneud cyhoeddiadau mawr yn yr wythnosau diwethaf, yn cynnal sesiwn i drafod cyfleoedd cadwyn gyflenwi yn Wrecsam yn y diwrnodau nesaf.

Gall y safle yn Ynys Môn gynnig 8,500 o swyddi yn ystod ei gyfnod adeiladu a bron i fil unwaith iddo gael ei gwblhau, gan ei wneud yn un o’r prosiectau mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Nawr, bydd rheolwr y safle Daron Hodges a’i dîm, yn cynnwys Toby Hopkins, pennaeth Iechyd a Diogelwch ac Amgylcheddol yn ogystal â Paratoadau Argyfwng, Diogelwch a Thrwyddedu yn siarad gyda chyfranogwyr am y prosiect a’r cyfleoedd posib.

Bydd y sesiwn, sydd yn para tua tair awr, ar 19 Mehefin yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam o 11pm, gan drafod nifer o agweddau'r safle newydd.

 

Cefnogi'r Cais

 

Ar yr rhaglen bydd:

  • Iechyd A Diogelwch yr Wylfa Newydd
  • Diogelwch yr Wylfa Newydd
  • Ystyriaethau Amgylcheddol yr Wylfa Newydd
  • Safon yr Wylfa Newydd
  • Masnachol a sut i gofrestru gyda phorth Pŵer Niwclear Horizon newydd

Mae’r digwyddiad am ddim i’w fynychu ac mae cefnogaeth ar gael i unrhyw un sydd eisiau cynyddu eu medrusrwydd er mwyn cymryd cam ymlaen yn y sector niwclear.

Cefnogi'r Cais

Share this page


Print this page