Welsh Government

Cwmni meddygol mawr am ehangu yng Ngogledd Cymru

download_convatec_logo_blue.jpg

Mae'r cwmni meddygol mawr ConvaTec yn cynllunio estyniad gwerth £7.9 miliwn i’r safle yng Nglannau Dyfrdwy, a allai ddod â hyd at 40 o swyddi newydd.

Wedi’i leoli ym mharc diwydiannol y dref yn Sir y Fflint, mae ConvaTec ar flaen y gad ym maes technoleg feddygol ac maent yn cynllunio estyniad gan na allant ehangu gyda'r safle fel mae ar hyn o bryd.

Mae eu cynigion newydd yn cynnwys gofod swyddfa i o leiaf 190 o staff gyda lle i ehangu yn y dyfodol, sy’n cynyddu’r capasiti o 159 o staff a mwy yn gweithio oddi ar y safle. Yn y cyfleusterau ymchwil a datblygu fydd yr estyniadau allweddol.

 

Bod yn rhan o hanes 

 

Mae ConvaTec yn gwmni cynnyrch a thechnolegau meddygol byd-eang sy'n canolbwyntio ar therapi i reoli cyflyrau cronig ac maent yn arwain mewn sawl maes yn y farchnad o ran uwch-ofal clwyfau, gofal ostomi, ymataliaeth a gofal critigol, a dyfeisiau trallwyso.

Mae gan y cwmni dros 9,500 o weithwyr mewn dros 110 o wledydd, sy’n ymestyn eu gwaith ar draws bob cyfandir ar y ddaear.

Dywedodd llefarydd ar ran ConvaTec: “Byddai’r cynllun hwn yn caniatáu i ni gwrdd ag anghenion gweithredol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol,, gan gynnwys ehangu ein cyfleusterau i ategu ein rhaglen ymchwil a datblygu a swyddfeydd newydd ar gyfer ein sefydliad yn y DU a thimau eraill.

 “Yn ogystal â chael darpariaeth well i anghenion ein timau presennol, byddai’r cynllun yn creu lle i tua 20-40 o weithwyr newydd ar draws y timau sydd ar y safle.”

Mae ymgynghoriad ar y cynllun ar agor tan 31 Awst ac mae Cyngor Sir y Fflint yn gobeithio cael canlyniad erbyn dechrau mis Hydref.

#CefnogirCais

Share this page


Print this page