Welsh Government

Cwmni byd-eang yn creu 50 o swyddi yng Ngogledd Cymru

66660-n5efeej5vq-1024x576.jpg

Mae cwmni Solvay o Wlad Belg ar fin creu hyd at 50 o swyddi yn Wrecsam wrth iddyn nhw agor canolfan newydd sy’n arbenigo mewn deunyddiau awyrennau ar y stad ddiwydiannol.

Mae’r cwmni wedi ehangu ar eu cynnyrch adlynol, ffilmiau arwynebol ac amddiffyniad rhag trawiadau gan fellt i ychwanegu at y 200 o weithwyr sydd yn gweithio ar hyn o bryd ar Gyfansoddion  Tân Carbon yng Ngogledd Cymru.

Mae Solvay sy’n fanwerthwr deunyddiau cemegol a datblygedig byd-eang yn tyfu wrth ymateb i’r cynnydd mewn cynhyrchu awyrennau masnachol ac yn agor y cyfleuster newydd yn Wrecsam i fanwerthu’r deunyddiau arbenigol sydd eu hangen gan y diwydiant awyrofod.

 

Bod yn rhan o hanes

 

Bydd y ganolfan newydd yn awtomataidd i helpu gwrdd â galw eu cleientiaid sydd yn cynnwys cwmnïau anferth fel Airbus, Boeing a Bombardier.

Disgwylir creu 50 o swyddi gan gynnwys rolau o fewn cynhyrchu, yn y labordy, warws a chynnal a chadw.

Mae gan ganolfan newydd Solvay dechnolegau blaengar ac yn diwydiannu ein gallu i fanwerthu deunyddiau adlynol strwythurol ac arwynebol” meddai Carmelo Lo Far, pennaeth Undeb Busnes Byd-Eang Deunyddiau Cyfansawdd Solvay.

“Mae’n darparu'r safon a’r sicrwydd sydd ei angen ar ein cwsmeriaid awyrofod byd-eang i gwrdd â chyfraddau cynyddol eu rhaglenni awyrennau a chefnogi eu system cynhyrchu”.

Mae’r ganolfan newydd bellach wedi’i gomisiynu’n llwyr ac yn ôl Solvay bydd yn symud i’w fasnacheiddio yn y misoedd i ddod.

#CefnogirCais

Share this page


Print this page