Welsh Government

Cronfa adfywio Gwynedd yn helpu i adnewyddu adeiladau yng nghanol dinas Bangor

imgid166973470.jpg.gallery.jpg

Mae cronfa benthyciadau sydd wedi ei sefydlu gan Gyngor Gwynedd yn galluogi perchnogion eiddo yn ardal canol dinas Bangor i adnewyddu eu hadeiladau.

Sefydlwyd y gronfa fenthyciad sy’n werth £850,000 yn dilyn cais llwyddiannus gan y Cyngor i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru. Yn ddiweddar, mae’r gronfa wedi helpu cwmni Domu i ddatblygu siop goffi yn 206 Stryd Fawr, Bangor sut agorodd ar Awst Cyntaf.

Darparwyd cymorth ariannol trwy Gronfa Benthyciadau Canol Dinas Bangor gan Gyngor Gwynedd er mwyn adnewyddu'r adeilad, ac i hwyluso agor y siop goffi newydd a fydd hefyd yn cynnig bwyd llysieuol.

Dywedodd Dale Hibbert, perchennog Domu: “Gyda chymorth Cronfa Benthyciadau Canol Dinas Bangor, mae Domu wedi adnewyddu tafarn hanesyddol y Kings Arms yn llwyr, a oedd wedi’i fordio i fyny a ddim wedi cael ei ddefnyddio ers tro. Cafodd y Kings Arns ei restru fel tŷ tafarn am y tro cyntaf yn 1820, a chyferbyn a’r Gadeirlan mae’n dal llawer o atgofion i bobl leol. Bydd yn cynnig gofod y gall y gymuned ei ddefnyddio unwaith eto rwan.”

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi:

“Mae’n galonogol gweld fod yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio gan berchnogion busnes i wella cyflwr adeiladau yng nghanol dinas Bangor.

 

Bod yn rhan o hanes 

 

“Dros y blynyddoedd mae’r Cyngor wedi bod yn  gweithio’n agos gyda’i phartneriaid er mwyn adfywio canol y ddinas, gyda’r benthyciadau sydd ar gael yn gyfle ardderchog i fusnesau a thrigolion adnewyddu eu hadeiladau.

“Fel Cyngor, rydym yn annog pobl sy’n meddwl eu bod yn gymwys i gysylltu gyda’n tîm cefnogi busnes, lle bydd ein swyddogion yn fwy na pharod i ddarparu mwy o wybodaeth a chymorth am y cyllid sydd ar gael.”

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cymeradwyo cais am gyllid gan Gyngor Gwynedd tuag at sefydlu cynllun benthyciad di-log i berchnogion adeiladau sydd angen eu gwella, wedi'u lleoli yng nghanol Caernarfon, Penygroes a Bethesda.

Gall y Cronfeydd Benthyciadau hyn ddarparu benthyciad di-log i berchnogion eiddo yng nghanol Caernarfon, Bangor, Bethesda a Phenygroes i gwblhau gwelliannau neu i ddefnyddio eiddo gwag presennol. Mae’r gronfa yn cael ei weinyddu gan Gyngor Gwynedd a'i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Am fanylion llawn am y cynllun, cysylltwch â Thîm Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd dwry ebostio: selwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru, ffonio 01286 679231 neu ewch i'r wefan: http://www.gwynedd.llyw.cymru/cymortharianno

#CefnogirCais

Share this page


Print this page