Welsh Government

Arweinydd y Cyngor yn Cefnogi'r Cais

mark-pritchard-800x380.jpg

Mae arweinydd cyngor Wrecsam, Mark Pritchard, wedi cyrraedd yr ymgyrch #CefnogirCais fel un o chwe chynghorydd y cyngor sy'n cefnogi'r cais.

Mae'r Cyngh. Pritchard wedi galw ar y rhanbarth cyfan i fynd y tu ôl i'r cais ac yn credu bod amser Gogledd Cymru wedi dod i ni i fod yn llwyddiannus.

Mae am weld llwyddiant yn ei faes ei hun yn Wrecsam yn ogystal â lledaenu ar draws y rhanbarth o'r Dwyrain i'r Gorllewin.

I weld yr hyn y mae'n rhaid iddo ei ddweud a lle y gellid dod o hyd i'r manteision yng Ngogledd Cymru a mwy, edrychwch ar ein sianel YouTube neu isod.

 

 

Bargen Twf Gogledd Cymru

 
 

Share this page


Print this page