Welsh Government

Arbenigwr busnes y BBC i siarad ar raglen arweinyddiaeth Gogledd Cymru

42146085_228635868003713_8370817846028009472_n.png

Mae un o feddyliau mwyaf disglair byd busnes y wlad ymysg y prif siaradwyr ar raglen arweinyddiaeth boblogaidd.

Bydd Dr Paul Thomas yn trafod themâu gan gynnwys rheoli newid, ymgysylltu â gweithwyr, arloesi a chynaladwyedd gyda chohort nesaf Rhaglen Twf Busnesau 20Twenty CMI Lefel 5 - 7 yn Wrecsam.

Mae’r cyn Ddoctor Busnes BBC Cymru a chadeirydd Chwaraeon Cymru bellach yn arwain melin drafod DNA Global Solutions.

Mae’n un o ddeg wyneb enwog fydd yn cyflwyno i’r grŵp dros y 10 mis nesaf, gan gychwyn fis Rhagfyr.

Mae Dr Thomas yn dweud bod y gwerth y gall 20Twenty ei gynnig i gwmnïau ym Mhowys, Wrecsam a Sir y Fflint yn “amhrisiadwy” ac mae’n edrych ymlaen i ymddangos yn y seminar gyntaf, sy’n archwilio pwnc Twf Busnes Personol a Thîm.

Mae hyd at 70% o gost y cynllun yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac mae hyn hynny yn atyniad sylweddol, ychwanegodd.

 “Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i weithio gyda chwmnïau ar draws y byd, ac mae’r rheiny sydd gennym yma yng Nghymru mewn sawl diwydiant gwahanol ymysg y mwyaf arloesol" meddai Dr Thomas.

 “Ond yn aml mae’r genhedlaeth nesaf o weithwyr ac arweinwyr yn cael eu hanghofio wrth i brif weithredwyr a chyfarwyddwr ddefnyddio dull gweithredu tymor byr sy’n canolbwyntio ar elw yn hytrach na chynaliadwyedd a’r dyfodol.

 “Rwy’n falch o fod yn rhan o’r rhaglen 20Twenty gan ei fod yn annog perchnogion busnes i edrych ar bob agwedd o’u gweithredoedd o ddydd i ddydd gyda gweledigaeth glir o'r ffordd sydd o'u blaenau."

Mae hyn at 25 o gwmnïau yn cael eu cynrychioli yn y cohort, ac mae Rheolwr Prosiect 20Twenty, Gwenllian Owen wrth ei bodd â hyn.

 

Bod yn rhan of hanes,

 

 “Mae’r rhaglen yn mynd o nerth i nerth, yn atynnu rhai o’r enwau mwyaf yn y byd busnes i rannu eu straeon, eu cyngor a’u barn ar fyd gwaith, arweinyddiaeth, strategaeth a mwy” meddai Gwenllian.

 “Mae’r ffaith bod cymaint o gwmnïau gwych o bob rhan o'r rhanbarth yn anfon eu gweithwyr a'u rheolwyr i ymuno â ni yn galonogol iawn ac yn dangos y gwerth mae’r 20Twenty eisoes wedi ei ychwanegu at gymaint o ddiwydiannau gwahanol”.

Ychwanegodd: “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu Dr Thomas eto gan ei fod bob amser yn darparu barn ddiddorol ar arweinyddiaeth a busnes, gan gynnwys sut i lwyddo ar y llwyfan rhyngwladol.

 “Mae’n un o sawl siaradwr gwych rydym wedi eu croesawu dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae nifer mwy i ddod wrth i ni barhau i dyfu a chynorthwyo i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr busnes yng Nghymru a thu hwnt.”

Mae’r sesiynau nesaf yn dod ar ôl noson ddiddorol iawn gyda sylfaenydd 20Twenty, yr Athro Brian Morgan a Rheolwr Gyfarwyddwr Distyllfa Penderyn, Stephen Davies dros yr haf, a gynhaliwyd yn Holt Lodge, ger Wrecsam.

Yn y digwyddiad, dywedodd Mr Davies y bydd y cwmni yn ehangu i ardaloedd eraill yn y sir yn y dyfodol agos, gyda chynlluniau yn Llandudno yn cynnwys man mewn ardal fanwerthu, canolfan ymwelwyr, a chanolfan hyfforddi ar gyfer gweithdai.

Mae Rhaglen Twf Busnesau 20Twenty yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau arweinyddiaeth cydnabyddedig o Lefel 3 i Lefel 7, oll wedi eu hachredu gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig.

Cynhelir sesiynau blasu am ddim ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru dros ddeuddydd o 12 Medi, sy’n cynnwys cyfle i gwrdd y tîm, cymryd rhan mewn gweithdai, darganfod mwy am y cymwysterau sydd yn cael eu cynnig, a rhwydweithio.

Rheolwyr Canol, Arweinwyr Tîm a Goruchwylwyr yw targed y Rhaglen Twf Busnesau 20Twenty nesaf: sydd hefyd yn digwydd ym mis Medi. Mae llefydd yn dal ar gael. Ffoniwch 01248 388823 neu anfonwch e-bost at Kelly-ann.hughes@bangor.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Ewch i’r wefan: www.20twentybusinessgrowth.com

#CefnogirCais 

Share this page


Print this page