Welsh Government

Allai’r newidiadau mawr hyn effeithio arnoch chi’r wythnos hon?

technology-3219129_960_720.jpg

Mae 25 Mai yn ddyddiad nodedig ym myd busnes ac nid yw ond ychydig ddyddiau i ffwrdd! Gyda’r newidiadau sydd ar ddod i'r GDPR, mae angen i chi a’ch busnes fod yn barod.

Os ydych chi’n cadw data am bobl – boed hynny’n llond llaw o gwsmeriaid neu’n fflyd o danysgrifwyr – mae angen i chi sicrhau eich bod wedi cael y caniatâd angenrheidiol a phrawf ohono er mwyn parhau’r cyswllt hwnnw â nhw.

Dyma’r newid mwyaf i Ddiogelu Data Cyffredinol yr UE yn y ddwy ddegawd ddiwethaf, a p’un ai ydych chi’n gwmni mawr rhyngwladol neu’n BBaCh, mae angen i chi wybod beth yw beth er mwyn cadw ar ochr gywir y gyfraith.

Os ydych chi wedi llwyddo i fethu'r newidiadau hyn neu os nad ydych chi wedi deall y GDPR yn llawn eto, mae gennym ni’r ateb perffaith i chi.

Cyn y newidiadau hyn ddydd Gwener, gallwch ddilyn cwrs ar-lein trwy Busnes Cymru fydd yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am y GDPR, ac yn eich rhoi ar ben ffordd o ran newidiadau’r wythnos hon.

I ddilyn y cwrs, cliciwch yma.                                                                                   

Share this page


Print this page