Welsh Government

Adnodd dysgu newydd gyda’r bwriad o annog mwy o bobl ifanc i weithio yn y sector twristiaeth

Tourism jobs in North Wales

Mae adnodd dysgu a fideo NEWYDD wedi cael eu creu gyda phlant ysgolion cynradd i atynnu mwy o bobl ifanc i’r diwydiant twristiaeth.


Lansiwyd porth ar-lein a ffilm gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yng Ngwesty Tre-Ysgawen ar Ynys Môn, dydd Gwener (3 Mai).


Wedi’i gefnogi gan fusnesau mawr megis bwyty’r Marram Grass, RibRide, a Chateau Rhianfa, cynhaliwyd peilot o’r cynllun yn Ysgol Gynradd Amlwch, ac mae’n bwriadu bodloni’r galw ar gyfer mwy o weithwyr yn y sector; meysydd arlwyo a lletygarwch yn benodol.


Yn siarad cyn y lansiad, dywedodd cadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Sasha Davies: “Datblygwyd yr adnodd dysgu newydd ar gyfer ysgolion cynradd ar Ynys Môn i ddechrau, ond bydd yn cael ei rannu ar draws siroedd cyfagos yn y dyfodol, gyda chefnogaeth cyflogwyr twristiaeth eraill.


 “Mae'r diwydiant yn ei gweld hi’n anodd atynnu pobl ifanc newydd, yn enwedig cogyddion, ac mae cyfleoedd gyrfa o ansawdd allan yno mewn ystod eang o feysydd, nid y gyrfaoedd tymhorol ystrydebol hynny o’r gorffennol yn unig.”


Ychwanegodd Ms Davies: “Cynhyrchwyd ffilm ar leoliad i nifer o wahanol gyflogwyr, ac mae Ysgol Gynradd Amlwch wedi helpu i ddatblygu’r adnodd newydd ar gyfer yr ystafell ddosbarth i ddisgyblion 10 ac 11 mlwydd oed, yn unol â gofynion y cwricwlwm newydd i Gymru, felly mae hyn yn gam mawr i’r rhanbarth.”


Mae disgwyl y bydd 60 o westeion yn mynd i ddigwyddiad dydd Gwener, gan gynnwys plant o'r ysgol, gweithredwyr twristiaeth, pobl bwysig a'r gwleidyddion Albert Owen AS a Rhun ap Iorwerth AC. 


Adeiladwyd y rhaglen ddwyieithog ar y cyd gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru, ynghyd â phartneriaid yn y trydydd sector, addysgwyr a'r disgyblion eu hunain. 


Gyda thwristiaeth yn chwarae rhan fawr o Fargen Dwf Gogledd Cymru, dywedodd Ms Davies ei bod yn bryd ceisio denu mwy o bobl ifanc i'r maes twristiaeth.


“Mae angen i ni edrych ar genedlaethau'r dyfodol a nodi’n glir iddynt fod twristiaeth yn llwybr gyrfa hyfyw,” meddai.


“Mae'r adnodd ei hun yn darparu’r neges honno, felly nawr y bwriad yw ‘plannu’r hadyn’ i atynnu gweithlu’r dyfodol i dyfu’r sector hwn yng Ngogledd Cymru.” 

 

Share this page


Print this page