Yr Iaith Gymraeg yng Ngogledd Cymru

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddwyd yr iaith Gymraeg yn adroddiad Gogledd Cymru, a welodd yr ystadegau diweddaraf a luniwyd a chynllun yr iaith a amlinellir.

Gan ganolbwyntio ar feysydd allweddol megis y gweithle, addysg a strategaeth Llywodraethu Cymru ei hun, roedd yn canolbwyntio ar y cynllun sy'n mynd rhagddo gan gynnwys y 'Gymraeg 2050' sy'n anelu at filiwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn y flwyddyn 2050.

Gan asesu lle mae'r iaith rŵan a beth sydd angen ei wella, gan gynnwys rhai prinder mewn rhai sectorau, mae'r adolygiad onest yn anelu at gamu yn ôl a gweld y sefyllfa a lle i dargedu symud ymlaen.

I weld yr adroddiad, cliciwch isod.

Related documents