Bwrdd Cyflawni Busnes

Bydd y Bwrdd Cyflawni Busnes yn gweithredu fel llais cyflogwyr allweddol a busnesau arweiniol yn eu sectorau yn y rhanbarth. 

Ymunwch a’r Bwrdd

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer rôl Cadeirydd i’r Bwrdd Cyflawni Busnes.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sector breifat brwdfrydig i roi arweiniad a chynrychioli’r sector fel
aelod ymgynghorol ar Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. 

Rydym angen rhywun gyda:

  • Profiad helaeth o weithio yn y sector breifat.
  • Profiad helaeth mewn rôl arweinyddiaeth uwch.
  • Gwybodaeth dda o Ranbarth y Gogledd.
  • Rhwydwaith eang o gysylltiadau yn y sector cyhoeddus, preifat ac yn y llywodraethau.

Bydd y swydd yn derbyn cydnabyddiaeth ar lefel penodiadau cyhoeddus yng Nghymru sy’n adlewyrchu’r rôl.

  • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27/09/2019
  • Cyfarfod y Panel a Penodiad: 18/10/2019

I drafod yn bellach neu i ymgeisio anfonwch eich CV i Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol BUEGC neu ffoniwch 01286 679162.