Adnoddau

Llwythwch i lawr e-ganllawiau, gwyliwch fideos esboniadol a dewch o hyd i awrgymiadau a syniadau defnyddiol ar gyfer busnesau a gyrfâu yng Ngogledd Cymru.


Downloadable e-guides

icon
icon

Fideos Esboniadol

Dod o hyd i Brentisiaeth
Dod o hyd i Brentisiaeth

Dim awydd lawrlwytho ein e-ganllaw ar brentisiaethau? Os felly gwyliwch y fideo yma.

Mi gewch wybodaeth ddefnyddiol am brentisiaethau a sut maen nhw’n gweithio a syniadau am sut i ddechrau chwilio am gyfleoedd yng Ngogledd Cymru.

Sut i ddod o hyd i gyfleoedd cadwyni cyflenwi
Sut i ddod o hyd i gyfleoedd cadwyni cyflenwi

Mae cadwyni cyflenwi yn hanfodol i lawer o fusnesau er mwyn iddynt allu gweithredu a datblygu prosiectau.  Mae hyn yn creu cyfleoedd i ddarpar gyflenwyr ac yn eu tro efallai y bydd y cyflenwyr hyn angen prynu i mewn neu is-gontractio rhai pethau.

PO fwyaf y busnes neu’r prosiect, y mwyaf fydd yr angen i ddod o hyd i gyflenwyr ar draws amrywiaeth o feysydd.

Os nad ydych yn sicr lle i ddod o hyd i’r cyfleoedd cadwyni cyflenwi hyn, edrychwch ar ein fideo eglurhaol.


Cysylltwch efo BUEGC

NWEAB on Twitter

  • @BUEGogleddCymru
    Ein prif ffrwd Twitter, sy’n cynnwys yr uchafbwyntiau o ffrydiau newyddion eraill isod. 
  • @7northwales
    Newyddion busnes, cyngor a gwybodaeth
  • @skillsnwales
    Cyngor a gwybodaeth am sgiliau a hyfforddiant

NWEAB on YouTube