Welsh Government

Adnoddau

Llwythwch i lawr e-ganllawiau, gwyliwch fideos esboniadol a dewch o hyd i awrgymiadau a syniadau defnyddiol ar gyfer busnesau a gyrfâu yng Ngogledd Cymru.


Fideos Esboniadol

Prentisiaethau
FIDEO
Cadwyn gyflenwi
FIDEO

Cysylltwch efo BUEGC

BUEGC ar YouTube