Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn lle gwych i adeiladu busnes. Mae hefyd yn lle gwych i adeiladu gyrfa.

Os ydych yn edrych am gyfleoedd, sgiliau a chymorth i’ch helpu i symud ymlaen, rydym yma i helpu.

Adleoli Busnes

Rydym yn wych am helpu busnesau i adleoli i Ogledd Cymru.

Sgiliau a Hyfforddiant

Rydym yn helpu pobl i ddod o hyd i sgiliau a hyfforddiant i roi hwb i'w rhagolygon gwaith.

Cyfleoedd Cadwyn Cyflenwi

Rydym yn helpu busnesau i fanteisio ar gyfleoedd y gadwyn gyflenwi yng Ngogledd Cymru.


Cael newyddion ac awgrymiadau ar ein blog

Annog busnesau i lenwi'r arolwg am effaith Covid-19 er mwyn helpu i ffurfio ymateb y Bwrdd Uchelgais
BYDD canlyniadau arolwg pellgyrhaeddol a lansiwyd yr wythnos hon yn gatalydd ar gyfer cynlluniau i…
SEFYDLIADAU busnes, sgiliau a gyrfaoedd yng Ngogledd Cymru yn cefnogi gweithwyr sydd mewn perygl o golli eu swyddi yn sgil y pandemig Coronafeirws.
Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, rhaglen Cymru'n Gweithio Llywodraeth Cymru, a…
CYNGHORAU Gogledd Cymru yn helpu cwmnïau yn y rhanbarth i gael mynediad at gefnogaeth hanfodol i fusnesau yn ystod y pandemig Coronafeirws
Gyda chefnogaeth gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, mae'r chwe awdurdod lleol yn y…
THIS is the team driving the North Wales Vision to boost the economy and create thousands of jobs that will transform the region for generations to come.
Led by director Alwen Williams, the North Wales Economic Ambition Board Programme Office will…
CHWALU ffiniau a gwella'r cysylltiad rhwng cyflenwad a galw yn y sectorau allweddol sydd ymhlith nodau Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth newydd Gogledd Cymru.
Dyna eiriau David Roberts, cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, yn ystod…
Digwyddiadau
27 Gorff 2020
Sut i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i chi ar-lein - CCIF (gweminar)
Bangor
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
27 Gorff 2020
Gwella Perfformiad - Y Cwmwl - CCIF (Gweminar)
Carmarthen
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
Gweld pob digwyddiad

Eiddo Masnachol

Dewch o hyd i’r safle gorau ar gyfer eich busnes.

Hysbysiadau e-bost

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddlen i gael awgrymiadau busnes a gyrfaoedd.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i weld sut gallwn helpu eich busnes neu eich gyrfa.


Lle gwych i weithio a gwneud busnes

"Fel cwmni meddalwedd, roedd modd i ni gael graddedigion newydd pob blwyddyn trwy ein partneriaeth â’r brifysgol."

Stephen Halpenny - Simulity