Welsh Government

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn lle gwych i adeiladu busnes. Mae hefyd yn lle gwych i adeiladu gyrfa.

Os ydych yn edrych am gyfleoedd, sgiliau a chymorth i’ch helpu i symud ymlaen, rydym yma i helpu.


Cael newyddion ac awgrymiadau ar ein blog

Digwyddiadau

Sep
24
2018
Rhaglan/Raglan
Cymhorthfa Marchnata ac Arallgyfeirio
Yn y gymhorthfa yma cewch apwyntiad un-i-un cyfrinachol...
Sep
24
2018
Pontypridd
Cychwyn a Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017)
Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn...
See all events

Mwy oddi wrth BUEGogleddCymru