Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn lle gwych i adeiladu busnes. Mae hefyd yn lle gwych i adeiladu gyrfa.

Os ydych yn edrych am gyfleoedd, sgiliau a chymorth i’ch helpu i symud ymlaen, rydym yma i helpu.

Adleoli Busnes

Rydym yn wych am helpu busnesau i adleoli i Ogledd Cymru.

Sgiliau a Hyfforddiant

Rydym yn helpu pobl i ddod o hyd i sgiliau a hyfforddiant i roi hwb i'w rhagolygon gwaith.

Cyfleoedd Cadwyn Cyflenwi

Rydym yn helpu busnesau i fanteisio ar gyfleoedd y gadwyn gyflenwi yng Ngogledd Cymru.


Digwyddiadau
26 Ion 2021
Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio [SEO] - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
26 Ion 2021
COVID-19 a'ch Busnes - Cinio a Dysgu: Canva - SESIWN AR-LEIN
Newtown
MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN....
Gweld pob digwyddiad

Eiddo Masnachol

Dewch o hyd i’r safle gorau ar gyfer eich busnes.

Hysbysiadau e-bost

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddlen i gael awgrymiadau busnes a gyrfaoedd.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i weld sut gallwn helpu eich busnes neu eich gyrfa.


Lle gwych i weithio a gwneud busnes

"Fel cwmni meddalwedd, roedd modd i ni gael graddedigion newydd pob blwyddyn trwy ein partneriaeth â’r brifysgol."

Stephen Halpenny - Simulity