Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn lle gwych i adeiladu busnes. Mae hefyd yn lle gwych i adeiladu gyrfa.

Os ydych yn edrych am gyfleoedd, sgiliau a chymorth i’ch helpu i symud ymlaen, rydym yma i helpu.

Adleoli Busnes

Rydym yn wych am helpu busnesau i adleoli i Ogledd Cymru.

Sgiliau a Hyfforddiant

Rydym yn helpu pobl i ddod o hyd i sgiliau a hyfforddiant i roi hwb i'w rhagolygon gwaith.

Cyfleoedd Cadwyn Cyflenwi

Rydym yn helpu busnesau i fanteisio ar gyfleoedd y gadwyn gyflenwi yng Ngogledd Cymru.


Cael newyddion ac awgrymiadau ar ein blog

CYNGHORAU Gogledd Cymru yn helpu cwmnïau yn y rhanbarth i gael mynediad at gefnogaeth hanfodol i fusnesau yn ystod y pandemig Coronafeirws
Gyda chefnogaeth gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, mae'r chwe awdurdod lleol yn y…
THIS is the team driving the North Wales Vision to boost the economy and create thousands of jobs that will transform the region for generations to come.
Led by director Alwen Williams, the North Wales Economic Ambition Board Programme Office will…
CHWALU ffiniau a gwella'r cysylltiad rhwng cyflenwad a galw yn y sectorau allweddol sydd ymhlith nodau Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth newydd Gogledd Cymru.
Dyna eiriau David Roberts, cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, yn ystod…
BYDD cynllun sgiliau a chyflogaeth newydd yn ceisio bodloni'r galw am hyfforddiant ac addysg mewn sectorau allweddol ledled Gogledd Cymru.
Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi cydweithio gyda phartneriaid yn y sector…
Mae Cynllun Twf y Gogledd werth £1 BILIWN wedi cyrraedd carreg filltir bwysig
Gwnaeth cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ymuno â Bwrdd Uchelgais Economaidd…
Allwch chi fod yn llysgennad i fusnesau yng Ngogledd Cymru?
Bydd y cadeirydd newydd Bwrdd Cyflawni Busnes dylanwadol yn cynorthwyo i ffurfio Gweledigaeth Twf…
Digwyddiadau
22 Mai 2020
COVID-19 a'ch Busnes - Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
Newtown
MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN....
26 Mai 2020
Seiberddiogelwch- CCIF (Gweminar)
St Asaph
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
Gweld pob digwyddiad

Eiddo Masnachol

Dewch o hyd i’r safle gorau ar gyfer eich busnes.

Hysbysiadau e-bost

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddlen i gael awgrymiadau busnes a gyrfaoedd.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i weld sut gallwn helpu eich busnes neu eich gyrfa.


Lle gwych i weithio a gwneud busnes

"Fel cwmni meddalwedd, roedd modd i ni gael graddedigion newydd pob blwyddyn trwy ein partneriaeth â’r brifysgol."

Stephen Halpenny - Simulity