Welsh Government

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn lle wych er mwyn adeiladu fusnes. Mae fe hefyd yn lle wych er mwyn adeiladu gyrfa.

Os ydych chi'n edrych am cyfleoedd, sgiliau a cymorth er mwyn helpu chi i symud ymlaen, ni yma i helpu.

Business Relocation Icon.png
Rydym yn wych am helpu busnesau i adleoli i Ogledd Cymru.
Skills and Training
Rydym yn helpu pobl i ddod o hyd i sgiliau a hyfforddiant i roi hwb i'w rhagolygon gwaith.
Business Opportunities
Rydym yn helpu busnesau i fanteisio ar gyfleoedd y gadwyn gyflenwi yng Ngogledd Cymru.

Cael newyddion ac awgrymiadau ar ein blog

Digwyddiadau

Jan
18
2018
Gwynedd
Cynllunio eich Datblygiad Personol
Pam ddylech chi fynychu? Derbyn canllawiau i...
Jan
18
2018
Flintshire
Rheoli a bwydo'r fuwch yn y cyfnod trawsnewid
Bydd Dr George Oikonomou DVM PhD FHEA MRCVS (Prifysgol...
See all events

Mwy oddi wrth BUEGogleddCymru