Welsh Government

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn lle gwych i adeiladu busnes. Mae hefyd yn lle gwych i adeiladu gyrfa.

Os ydych yn edrych am gyfleoedd, sgiliau a chymorth i’ch helpu i symud ymlaen, rydym yma i helpu.


Cael newyddion ac awgrymiadau ar ein blog

Digwyddiadau

Nov
20
2018
Cardiff Bay
Ennill a Chadw Cwsmeriaid
Bwriad y gweithdy hwn yw arweiniad a chefnogaeth i...
Nov
20
2018
Pencoed
GDPR
Cymorth busnes am ddim Yn dilyn ein sesiynau brecwast...
See all events

Mwy oddi wrth BUEGogleddCymru