Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn bartneriaeth sydd wedi'i hen sefydlu ac sy'n tyfu mewn cryfder.
Fe’i sefydlwyd yn 2012 ac yn gynnar yn 2019, sefydlwyd y bartneriaeth yn ffurfiol fel cyd-bwyllgor sy’n ymdrechu i gyflawni Cynllun Twf a Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru.
Mae'r Bartneriaeth yn cynnwys:
  • Cyngor Sir Ynys Môn
  • Cyngor Sir Conwy
  • Cyngor Sir Dinbych
  • Cyngor Sir y Fflint
  • Cyngor Sir Gwynedd
  • Cyngor Sir Wrecsam
  • Prifysgol Bangor
  • Prifysgol Glyndwr
  • Coleg Cambria
  • Grwp Llandrillo Menai


Eiddo Masnachol

Dewch o hyd i’r safle gorau ar gyfer eich busnes.

Hysbysiadau e-bost

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddlen i gael awgrymiadau busnes a gyrfaoedd.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i weld sut gallwn helpu eich busnes neu eich gyrfa.