Welsh Government

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn lle gwych i adeiladu busnes. Mae hefyd yn lle gwych i adeiladu gyrfa.

Os ydych yn edrych am gyfleoedd, sgiliau a chymorth i’ch helpu i symud ymlaen, rydym yma i helpu.


Cael newyddion ac awgrymiadau ar ein blog

Digwyddiadau

Jan
21
2019
Llanbedr Pont Steffan / Lampeter
Cymhorthfa TG
Apwyntiad awr o hyd wedi’i deilwra i’ch...
Jan
21
2019
Pencoed
Rheoli eich cyllid & treth
Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi...
See all events

Mwy oddi wrth BUEGogleddCymru