Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn lle gwych i adeiladu busnes. Mae hefyd yn lle gwych i adeiladu gyrfa.

Os ydych yn edrych am gyfleoedd, sgiliau a chymorth i’ch helpu i symud ymlaen, rydym yma i helpu.

Adleoli Busnes

Rydym yn wych am helpu busnesau i adleoli i Ogledd Cymru.

Sgiliau a Hyfforddiant

Rydym yn helpu pobl i ddod o hyd i sgiliau a hyfforddiant i roi hwb i'w rhagolygon gwaith.

Cyfleoedd Cadwyn Cyflenwi

Rydym yn helpu busnesau i fanteisio ar gyfleoedd y gadwyn gyflenwi yng Ngogledd Cymru.


Cael newyddion ac awgrymiadau ar ein blog

PROGRESS on the Growth Vision for North Wales and major investment in the region will be the focus of a virtual conference
Ashley Rogers from the North Wales Mersey Dee Business Council. Organised by North Wales Mersey…
Cynhadledd Ar-lein yn anelu at gyfarch y sialensiau economaidd o'r pandemig yng Ngogledd Cymru
(Uchod: Ken Skates, David Roberts) Bydd cynhadledd ar-lein yn anelu at gyfarch y sialensiau sy’n…
Online conference aims to meet economic challenges of Covid lockdown in North Wales
Pictured above: Ken Skates, David Roberts.   AN ONLINE conference will aim to meet economic…
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn recriwtio i dîm y Cynllun Twf
MAE Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn recriwtio i helpu i gyflawni Cynllun Twf…
Annog busnesau i lenwi'r arolwg am effaith Covid-19 er mwyn helpu i ffurfio ymateb y Bwrdd Uchelgais
BYDD canlyniadau arolwg pellgyrhaeddol a lansiwyd yr wythnos hon yn gatalydd ar gyfer cynlluniau i…
Digwyddiadau
21 Hyd 2020
Sut i ddiogelu’ch busnes - seiberddiogelwch - CCIF (gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
21 Hyd 2020
Sut i gychwyn gyda rhag-archebion ar-lein - SFBW (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
Gweld pob digwyddiad

Eiddo Masnachol

Dewch o hyd i’r safle gorau ar gyfer eich busnes.

Hysbysiadau e-bost

Cofrestrwch ar gyfer ein newyddlen i gael awgrymiadau busnes a gyrfaoedd.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i weld sut gallwn helpu eich busnes neu eich gyrfa.


Lle gwych i weithio a gwneud busnes

"Fel cwmni meddalwedd, roedd modd i ni gael graddedigion newydd pob blwyddyn trwy ein partneriaeth â’r brifysgol."

Stephen Halpenny - Simulity